DCT d.d. Tešanj

Firma je osnovana 1976.godine u okviru RO „Zadružni magazin“ Tešanj i iste godine je integrisana u poslovni sistem UPI Sarajevo, u okviru koga je poslovala sve do 1990.godine kada se saglasno tadašnjim propisima registruje kao samostalno preduzeće.

http://dct.ba/

  • Clients:
    DCT d.d. Tešanj
  • Category:
    Web stranice
  • Date:
    18.08.2015