EUROONIKS d.o.o. Tešanj
U želji da zadovoljimo sve potrebe naših klijenata, razvoj usluga i proizvoda prati trenutnu potražnju na tržištu, a sve u skladu sa svjetskim trendovima.
Zbog toga se odlučujemo na sledeći korak, a to je otvaranje pogona za proizvodnju PVC stolarije, kao i svih pratećih proizvoda u toj oblasti.
Jedinstvena kombinacija inženjeringa i gradnje.
Razvijanje prostora snova našeg klijenta za njihovo stanovanje i poslovanje.
Izgradili smo neke od najpoznatijih projekata.
  • Clients:
    EUROONIKS d.o.o. Tešanj
  • Category:
    Web stranice
  • Date:
    12.03.2021