Galax Security d.o.o.

Galax Security d.o.o. je specijalizovana agencija za obavljanje poslova iz oblasti fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine.

Fizicka zaštita predstavlja najefikasniji i najsigurniji oblik zaštite posebno onda kada je obavljaju stručni, osposobljeni i adekvatno opremljeni zaštitari.

http://galax.com.ba/

  • Clients:
    Galax Security d.o.o.
  • Category:
    Web stranice
  • Date:
    11.02.2015